Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon#ESIMENE OSA - PÕHIMÕTTED#II JAOTIS - ÜLDKOHALDATAVAD SÄTTED#Artikkel 14#(endine EÜ asutamislepingu artikkel 16)