Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse uue protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist