KOMISJONI ARUANNE 2012. AASTA LÄHENEMISARUANNE (koostatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõike 1 kohaselt)