Komisjoni otsus, 09.06.2011, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6162 - PFIZER / FERROSAN CONSUMER HEALTHCARE BUSINESS) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)