Kirjalik küsimus E-002395/11 Petru Constantin Luhan (PPE) komisjonile. Lastehoiuasutused