Kohtuasi T-418/11 P: 3. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2011 . aasta otsuse peale kohtuasjas F-49/10, De Nicola versus EIP