Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei din 2 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1033/2006 în ceea ce privește dispozițiile menționate la articolul 3 alineatul (1) (Text cu relevanță pentru SEE )$