Kirjalik küsimus E-0721/10, mille on esitanud Mario Borghezio (EFD) komisjonile. Kolmandate riikide tootjate ebaõiglane konkureerimine Euroopa riigihangetes