Üldkohtu ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku määrus, 14.11.2012$