Komisjoni määrus (EL) nr 45/2011, 20. jaanuar 2011 , millega kehtestatakse munade eksporditoetused