Kohtuasi F-126/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. juuli 2010 . aasta otsus — Magazzu versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Ametnikuna ametisse nimetatud ajutised teenistujad — Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid — Palgaastmesse määramine, kohaldades uusi vähemsoodsaid sätteid — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Personalieeskirjade XIII lisa artiklid 2, 5 ja 12)