Kirjalik küsimus E-1648/10, mille on esitanud Georgios Papanikolaou (PPE) komisjonile. Laste suurenenud suremus Aafrikas ja inimõiguste rikkumised