2012/603/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , Euroopa GNSSi Agentuuri 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta