Kohtuasi C-221/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 17. märtsi 2011 . aasta otsus (Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta Vabariik) eelotsusetaotlus) — AJD Tuna Ltd versus Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali (Määrus (EÜ) nr 530/2008 — Kehtivus — Ühine kalanduspoliitika — Kalavarude säilitamine — Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres)