Komisjoni määrus (EL) nr 992/2010, 4. november 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril