Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2012. aasta resolutsioon jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise terasetööstuse kohta, põhineb petitsioonil (2012/2905(RSP))