Kohtuasi T-165/11: 11. märtsil 2011 esitatud hagi — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam versus Siseturu Ühtlustamise Amet– Investimust (COLLEGE)