Kirjalik küsimus E-1206/10, mille on esitanud Frieda Brepoels (Verts/ALE) komisjonile. Uue komisjoni meetmed lapse õiguste valdkonnas