Komisjoni otsus, 11.10.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6685 - INGRAM MICRO / BRIGHTPOINT) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)