Kirjalik küsimus E-9806/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) komisjonile. Ràdio Tele-Taxi sulgemine Põhja-Kataloonias