2011/561/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2011 , Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee