Kirjalik küsimus E-1085/10, mille on esitanud Iva Zanicchi (PPE) komisjonile. Instrumendi V-Flex kasutamine, et tulla toime majanduskriisi mõjudega AKV riikides