/* */

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/136 tat- 28 ta' Jannar 2015 dwar il-ħruġ tal-liċenzji għall-importazzjoni tar-ross skont il-kwoti tariffarji miftuħa għas-subperjodu ta' Jannar 2015 permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011