Nõukogu otsus 2010/686/ÜVJP, 13. september 2010, Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vahelise Euroopa Liidu politseimissiooni Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN) staatust käsitleva lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta