Kirjalik küsimus E-2244/10, mille on esitanud Janusz Wojciechowski (ECR) komisjonile. Geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasvatamine asjaomaseid riiklikke ametiasutusi teavitamata