Sprawa T-657/13: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2013 r. — BH przeciwko OHIM — Alex Toys (ALEX)