Kirjalik küsimus E-008113/11 Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE) komisjonile. Lastehoiuteenused eelkooliealistele