Komisjoni määrus (EL) nr 1057/2012, 12. november 2012 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses dimetüülpolüsiloksaani (E 900) kasutamisega vahutamisvastase ainena toidulisandites EMPs kohaldatav tekst