Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb nõukogu otsuse ettepanekut Euroopa Liidu seisukoha kohta, mis on võetud ELi ja Ameerika Ühendriikide ühises tollikoostöö komitees seoses Euroopa Liidu volitatud ettevõtjate programmi ning Ameerika Ühendriikide tolli ja kaubanduse terrorismivastase partnerlusprogrammi vastastikuse tunnustamisega