Kirjalik küsimus E-2280/10, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Keskkonna ja laste tervise kaitse