Kirjalik küsimus E-8231/10 Derek Vaughan (S&D) komisjonile. Ebaseaduslik tubakakaubandus ning OLAFi ja BATi vahel hiljuti sõlmitud ELi koostööleping