Komisjoni otsus, 10.02.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6438 - SARIA / TEEUWISSEN / JAGERO II / QUINTET / BIOIBERICA) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)