Liidetud kohtuasjad T-441/10 P–T-443/10 P: Üldkohtu 20. märtsi 2012 . aasta otsus — Kurrer jt versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Palgaastmele määramine — Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad — Põhikirja lisa XIII artikli 5 lõige 4 — Võrdse kohtlemise põhimõte)