Kirjalik küsimus E-2983/10, mille on esitanud Sławomir Witold Nitras (PPE) komisjonile. Suhted Armeeniaga seoses koostöö tõhustamisega Armeenia ja Euroopa Liidu vahel