Kirjalik küsimus E-006983/11 Roberta Angelilli (PPE) komisjonile. Teave ajavahemikuks 2007–2013 eraldatud ühenduse rahaliste vahendite kasutamise kohta Urbino piirkondliku omavalitsuse poolt