Kirjalik küsimus E-7562/10 Ágnes Hankiss (PPE) nõukogule. Euroopa välisteenistuse roll terrorismi tõkestamisel. Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaatilised teenistused on rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemisel asendamatud. Euroopa välisteenistus, mis on pärast Lissaboni lepingu jõustumist kavas asutada 2010. aasta teisel poolaastal, peab mängima terrorismi tõkestamisel ELis olulist rolli.