Kirjalik küsimus E-004778/11 David Martin (S&D) komisjonile. Välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – ELi seisukoht ÜRO missiooni kohta Koreas