Kohtuasi T-419/09: Üldkohtu 24. märtsi 2011 . aasta otsus — Cybergun versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Umarex Sportwaffen (AK 47) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk AK 47 — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 52 lõike 1 punkt a)