Písemný dotaz E-3847/09 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a João Ferreira (GUE/NGL) Komisi. Postoj Komise k odvětví mléka a masa