Kirjalik küsimus E-004746/11 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Teadlikkuse tõstmise kampaaniad isikliku hügieeni kohta