Kirjalik küsimus E-3788/10 Emilio Menéndez del Valle (S&D) nõukogule. Kas EL saab kiirendada uut algatust Iisraeli ja Palestiina vahelise rahuprotsessi taasalustamiseks?