Euroopa Parlamendi 5. septembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu strateegia kohta liikmesriikide toetamiseks alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel (2007/2005(INI))