Kirjalik küsimus E-005900/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Ilisu tammi ehitamine Türgis ja inimõigused