Kirjalik küsimus E-009717/11 Georgios Papastamkos (PPE) ja Konstantinos Poupakis (PPE) komisjonile. Kreeka internetipoed