Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommitténom ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering)