Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpuntbetreffende een wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie)