Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP ühiskomitees seoses II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) muutmisega