Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalgom ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering)