Liidetud kohtuasjad T-77/10 ja T-78/10: Üldkohtu 29. veebruari 2012 . aasta otsus — Certmedica International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lehning entreprise (L112) ja Lehning entreprise versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Certmedica International (L112) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk L112 — Varasem Prantsuse sõnamärk L.114 — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a — Varasema kaubamärgi tegelikult kasutusele võtmata jätmine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 57 lõiked 2 ja 3 — Osaline kehtetuks tunnistamine)