Kohtuasi T-286/08: Üldkohtu 16. detsembri 2010 . aasta otsus — Fidelio versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Hallux) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Hallux taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))